{"version":"20150408","show_thumbnails":false,"show_date":true,"show_context":true,"layout":"grid","headline":"Podobne","items":[{"id":6203,"url":"https:\/\/szczepienia.wybudzeni.com\/2017\/11\/13\/zmiennosc-rytmu-zatokowego-dr-debra-gambrell\/","url_meta":{"origin":5895,"position":0},"title":"Zmienno\u015b\u0107 rytmu zatokowego u w pe\u0142ni zaszczepionych dzieci - dr Debra Gambrell","date":"13 listopada 2017","format":false,"excerpt":"Zmienno\u015b\u0107 rytmu zatokowego u w pe\u0142ni zaszczepionych dzieci - dr Debra Gambrell https:\/\/www.drdebragambrell.com\/dr-gambrell-bio\/ Dr Debra Gambrell: Chcia\u0142am poruszy\u0107 jeszcze jedn\u0105 kwesti\u0119, kt\u00f3ra jak my\u015bl\u0119 zaciekawi Twoich s\u0142uchaczy, jako anestezjolo\u017cka - troch\u0119 z innej beczki, cho\u0107 niemniej jest to interesuj\u0105cy temat. W 2014 roku nasza grupa anestezjolog\u00f3w wypracowa\u0142a deklaracj\u0119 w sprawie\u2026","rel":"nofollow","context":"W \"NOP\"","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":2401,"url":"https:\/\/szczepienia.wybudzeni.com\/2016\/06\/28\/prawdziwa-historia-andrew-wakefielda\/","url_meta":{"origin":5895,"position":1},"title":"Prawdziwa historia Andrew Wakefielda.","date":"28 czerwca 2016","format":false,"excerpt":"Prawdziwa historia Andrew Wakefielda. Poni\u017cszy materia\u0142 to historia Andrew Wakefielda. Czy dr Wakefield stwierdzi\u0142 w artykule \u201eThe Lancet\u201d, i\u017c istnieje zwi\u0105zek mi\u0119dzy szczepionk\u0105 MMR, a autyzmem? Czy tylko postawi\u0142 hipotez\u0119, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy zbada\u0107? Czy by\u0142 op\u0142acany przez prawnik\u00f3w dzieci, kt\u00f3rych sprawa toczy\u0142a si\u0119 w s\u0105dzie? Z jakiego powodu i dlaczego\u2026","rel":"nofollow","context":"W \"Badacze\"","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":4605,"url":"https:\/\/szczepienia.wybudzeni.com\/2017\/03\/26\/szczepienia-dzieci-w-uk\/","url_meta":{"origin":5895,"position":2},"title":"Szczepienia dzieci w UK","date":"26 marca 2017","format":false,"excerpt":"Szczepienia dzieci w UK - [temat w budowie] Szczepienia w Wielkiej Brytanii s\u0105 dobrowolne. Pacjent\/rodzic ma pe\u0142ne prawo wyboru bez konieczno\u015bci uzasadniania swej decyzji Podejmuje \u015bwiadoma decyzje z kt\u00f3rej nie musi ani nie powinien si\u0119 t\u0142umaczy\u0107 lekarzowi, HV, po\u0142o\u017cnej czy innym pracownikom NHS Co wi\u0119cej, jakiekolwiek nak\u0142anianie, indoktrynacja ze strony\u2026","rel":"nofollow","context":"W \"Artykuly\"","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}]}