Haemophilus influenzae b

Szczepionka przeciw Haemophilus influenzae b

Syzyfowa praca i szczepionki skoniugowane

Konkurencja międzygatunkowa – Dwoinka zapalenia płuc, Haemophilus influenzae i Gronkowiec złocisty

Odkryto, że szczepionka ActHIB zawierała kawałki szkła w latach 2013-2015

Szczepionka Liquid PedvaxHIB firmy Merck. Szczepionkę pod kątem bezpieczeństwa badano przez trzy dni. Większość badanych dostało jednocześnie szczepionkę PedvaxHIB łącznie z DTP i OPV.

Szczepionka przeciw Haemophilus influenzae b

„W wieloośrodkowym badaniu klinicznym (n = 903) porównującym działanie szczepionki Liquid PedvaxHIB w postaci płynnej z efektami liofilizowanej PedvaxHIB. Podano 1.699 dawek Liquid PedvaxHIB 678 zdrowym niemowlętom w wieku od 2 do 6 miesięcy z ogólnej populacji USA. Szczepionka DTP i OPV były podawane jednocześnie u większości pacjentów ze szczepionką PedvaxHIB. Oba preparaty PedvaxHIB były na ogół dobrze tolerowane i nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych związanych ze szczepionką.

Podczas trzydniowego okresu po pierwszym szczepieniu płynnym PedvaxHIB u tych niemowląt, najczęściej zgłaszanymi (> 1%) działaniami niepożądanymi, bez względu na przyczynowość, z wyłączeniem tych przedstawionych w TABELI 5, w kolejności malejącej częstotliwości były: drażliwość, senność, ból/bolesność w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (średnica ≤2,5 cm, patrz również TABELA 5), obrzęk / stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (średnica ≤2,5 cm, patrz również  TABELA 5), nietypowy płacz o wysokim  tonie, długotrwały płacz (>4 godz.), biegunka, wymioty, płacz, ból, zapalenie ucha  środkowego, wysypka i infekcja górnych dróg oddechowych.”  str. 6,7

„Szczepionka zawiera 225 mg Amorficznego Hydroksyfosforanosiarczanu Aluminium [AAHS](poprzednio określany jako wodorotlenek glinu)” – str. 1 – https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM253652.pdf

Związki aluminium w szczepionkach i brudny sekrecik Mercka (AAHS) oraz błędne ulotki – dr Suzanne Humphries

%d bloggers like this: