Prawdopodobnie starożytne początki praktyki szczepień

Kilka źródeł utrzymuje pogląd, że inokulacja lub wariolizacja [sposób infekowania czarną ospą materiałem pochodzącym ze strupa chorego] jako forma zapobiegania chorobom miały swoje początki w magicznych praktykach wczesnym kapłanów-lekarzy egipskich.
Starożytne egipskie magiczne eliksiry i lekarstwa zawierały na przykład: odchody lub inne części zwierząt. Przykładem może być pasta z martwej myszy na ból zęba, łajno krokodyla jako antykoncepcja.

Źródła: H. Bruno & B. Ziskind – Medicine in the Days of the Pharaohs
Ancient Medicine: From Sorcery to Surgery by Michael Woods, Mary Boyle Woods

Z południowej Azji do Chin i Europy

Dwieście lat przed Chrystusem praktyka ta była prowadzona wzdłuż szlaków handlowych na północy i wschodzie Indii (razem z kultem świętej krowy) oraz znacznie później w Chinach.

Materiały źródłowe z XVI wieku wskazują, że bramini w Indiach poddawali wariolizacji wykorzystując do tego suszoną ropę ze strupa powstałego w następstwie ospy prawdziwej. Była to regularna praktyka w celu indukowania „oporności”.
Współzałożyciel zakonu jezuitów Franciszek Ksawery (1506-1552), spędził 10 lat w Indiach, gdzie dowiedział się o tej praktyce od kapłanów bramińskich i później wprowadził ją na ograniczonych obszarach południowej Europy.

Źródła: http://americanhistory.si.edu/polio/virusvaccine/historyhtm.
Vaccines – 5th Edition; Elsevier, 2008. S. Plotkin et al.
The Epidemics of the Middle Ages – J.G.Millingem,
The Earth and Its Peoples: A Global History, Volume B: 1200-1870 – R. Bulliet, P. Crossley, D. Headrick, S. Hirsch, L. Johnson – p.528
www.reformation.org/vaccine.html.

 

Rozwój szczepień w Wielkiej Brytanii

► Lady Montague żona brytyjskiego ambasadora w Imperium Osmańskim po powrocie do Anglii, w 1722 roku, szeroko promowała
praktykę wariolizacji (inokulacji) przeciw ospie prawdziwej po obserwacjach tej praktyki wśród Turków.
► Ofiary wariolizacji można spotkać we wszystkich warstwach społeczeństwa brytyjskiego; Król Jerzy III Hanowerski stracił
syna, podobnie jak wielu innych.
► W 1840 roku – mimo że wariolizacja była popierana przez Królewskie Kolegium Lekarzy – została potępiona ustawą Parlamentu
jako przestępstwo o charakterze kryminalnym.

Źródła: https://sourcebooks.fordham.edu/mod/montagu-smallpox.asp
Act of 4 & 5 Victoria, C. 29, An Act to extend the Practice of Vaccination. [23rd July, 1840.] https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_Act ; English Statues, Vol. XV.; p. 353.

 

Skuteczność szczepień przeciw ospie prawdziwej w XIX wieku

► 1871 Bawaria – spośród 30 742 przypadków 29 429 osób było zaszczepionych przeciw ospie prawdziwej (95,7 procent).
► 1871 Prusy – kraj o najwyższym wskaźniku wyszczepialności w Europie – najwyższy wskaźnik zgonów z powodu ospy prawdziwej, więcej niż jakikolwiek inny kraj w Europie północnej (59 839).
► Armia niemiecka – wszyscy rekruci byli ponownie szczepieni – śmiertelność z ospy prawdziwej była o 60 procent wyższa niż wśród ludności cywilnej w tym samym wieku, wśród której powtórne szczepienie nie było obowiązkowe.
► Różne epidemie europejskie – Kolonia w 1870 r., 173 zaszczepione osoby zachorowały na czarną ospę zanim zachorowała
pierwsza niezaszczepiona, w tym samym roku w Bonn 42 osoba, W Legnicy [Liegnitz] w 1871 r., pierwsza nieszczepiona osoba
była dopiero 225 osobą, która zachorowała.

Źródło: Encyclopaedia Britannica, 9th edition http://www.1902encyclopedia.com/V/VAC/vaccination.html

Szczepienia i śmiertelność z powodu chorób zakaźnych w XX wieku

W związku z tym, szczepienia nie miały wpływu na imponujący spadek śmiertelności obserwowany w pierwszej połowie XX wieku…
Po raz kolejny, prawie 90% spadek śmiertelności z powodu chorób zakaźnych wśród dzieci w Stanach Zjednoczonych miał miejsce
przed 1940 rokiem, kiedy dostępnych było mało antybiotyków lub szczepionek.

Źródło: Annual Summary of Vital Statistics: Trends in the Health of Americans During the 20th Century
Bernard Guyer, Mary Anne Freedman, Donna M. Strobino and Edward J. Sondik, Pediatrics 2000; 106; 1307 http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/45-2000-Pediatrics-Vital-Statistics.pdf

 

Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie. – Georg Santayana.

Orwell pisał, że „kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość”.  A mottem jednego z twórców marketingu o imieniu Edward Bernays twierdził, że „każdy pomysł zostanie zaakceptowany przez społeczeństwo o ile lekarze go wprowadzą”, biały kitel ma swoją moc o czym można się przekonać na przykład w eksperymentach Stanley’a Milgrama. Oficjalnie medycyna w ogóle to lubi się szczycić tym, że jest oparta na dowodach, tylko, że historia pokazuje, że wprowadzając jedyne słuszne rozwiązania ci, którzy to posuwają do przodu korzystają chyba z radzieckiej teorii dowodów A. Wyszyńskiego „dowodem jest to co za dowód osoba uprawniona do jego oceny za dowód uzna” i zasady wentyla, wszystko dobre co wspiera mój tok rozumowania. Słowa, które padły 1 czerwca 1984, spisane przez funkcjonariuszy FDA-Federal-Register usprawiedliwiające wprowadzenie nowego prawa legalizującego niechlujstwo w czasie wytwarzania szczepionki przeciw polio raczej budzą więcej wątpliwości co do motywów, niż upewniają co do tego, żeby medycyna była oparta na rzetelnych dowodach

wszelkie ewentualne wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa szczepionek bez względu na to, czy są zasadne czy nie, nie mogą ujrzeć światła dziennego z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości ich wykorzystania do maksymalnego stopnia w zgodzie z celami ochrony zdrowia publicznego narodu”.

Nauka to nie system wierzeń, przynajmniej my tak uważamy, a metody dochodzenia do prawdy obiektywnej. Jest kilka fundamentów rozumności człowieka, który epistemologicznie jest realistą, czyli uważającego, że istnieje obiektywna rzeczywistość niezależna od naszego poznania:
1. Sądy muszą być sądami wewnętrznie niesprzecznymi
2. Zgodność ze światem realnym [doświadczeniem]
3. Musimy przewidywać praktyczne konsekwencje naszych sądów, poglądów i koncepcji.
4. Historyzm – znajomość dorobku naszej kultury i tradycji, żeby nie próbować ponownie wynaleźć koła lub wyważać otwartych drzwi.

Ucząc się historii i nie tylko, znajdujemy przewidywalny zestaw konkretów – co, kto, gdzie i oczywiście kiedy. Ale niemal zawsze brakuje kontekstu, czyli DLACZEGO i JAK?
W szkołach przyzwyczajani jesteśmy do myślenia, że żyjemy w idealnej wizji tego jak społeczeństwo powinno wyglądać.
Ale czyja to jest wizja? I jakie są ich ideały?

Poniżej zamieszczamy materiały, które dają kontekst do obecnych wydarzeń związanych ze szczepieniami jako jednego z elementów współczesnej medycyny:

Jak dawniej leczono – Nathan Belofsky

Jak wymierały epidemie – Józef Słonecki

Choroby nagminne – dr A. Kube – 1929 rok

Oczekiwana dalsza długość trwania życia – J. I. Rodale – 1955

Wzrost oczekiwanej długości życia: Wpływ współczesnej medycyny na przedłużenie średniej długości życia – dr Peter Dingle.

Jatrogenia – choroby wywołane przez lekarzy

Złe leki. – Ben Goldacre

Leki gorsze od wojen?

LEKI… trzecia przyczyna śmierci w XXI wieku

Wiwisekcja i doświadczenia na ludziach

Hipoteza HIV/AIDS

„Béchamp czy Pasteur? Zaginiony Rozdział z Historii Biologii”

Dr Woroń: nie ma pacjentów, którym nie moglibyśmy zaszkodzić

„Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę.” – Henry Fielding

„Lekarze mają wyjątkowe szczęście, że słońce opromienia ich powodzenie, a ziemia przykrywa ich błędy.” – Sokrates

„Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój, doktor dobry humor oraz doktor praca.” – Jonatan Swift

„Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów jak lekarz.”  – Agrypa

„Szczęśliwy jest ten lekarz, którego wzywają do końca choroby.”  – Francois Rabelais

„Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby.”  – Sofokles

„Jeżeli ludzie się zgodzą, żeby rząd kontrolował ich jedzenie oraz leczenie, to w krótkim czasie ich zdrowie będzie w podobnie opłakanym stanie, jak dusza niewolnika”. – Thomas Jefferson

„Gdybym mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, poświęciłbym je udowodnieniu, że zarazki szukają naturalnego siedliska, chorej tkanki – aniżeli są przyczyną chorej tkanki.” – Rudolph Virchow

„Nic nie ginie, nic nie jest tworzone… wszystko jest przekształcane. Nic nie jest ofiarą śmierci. Wszystko to jest łupem życia.” – Antoine Béchamp

„Doktryna konkretnej choroby jest wielkim schronieniem słabych, niekulturalnych i niestabilnych umysłów, takich które obecnie rządzą lekarską profesją. Nie ma konkretnych chorób; istnieją specyficzne warunki chorobowe.” – Florence Nightingale

Excerpt rom the Anti-Vaccinator, and Advocate of cleanliness. Montreal, October 1885

Fragment z Anty-Szczepionkowca. Montreal, październik 1885 rok [Anti-Vaccinator, and Advocate of cleanliness. Montreal].
Brzmi znajomo?

„Zgłaszanych jest setki przypadków śmierci dzieci, które były zdrowe aż do czasu szczepienia, po którym nastąpiły dłuższe, lub krótsze okresy ich cierpienia; cierpienie to miało przeważnie swój początek w dniu tej operacji, po czym stopniowo postępowała choroba. SZCZEPIENIOWCY ZAPRZECZAJĄ, ŻE ISTNIEJE ZWIĄZEK POMIĘDZY SZCZEPIENIAMI, A ICH ŚMIERCIĄ i orzekają ich śmierć jako następstwo innych przyczyn. Problem polega na tym, że świadkami ich śmierci są TYLKO MATKI I OJCOWIE, a ich zeznania nie mają wagi w naukowych rozważaniach.
Co więcej, przez ten pogrom niewinnych żyjemy obecnie w epoce Jennera.”

Nowa moda antyszczepionkowa

Rok 1902! Antyszczepionkowa Społeczność Ameryki, znana również jako stowarzyszenie „wpół oszalałych”, „zagubionych” ludzi, którzy piszą, harują i marzą o czasach, kiedy będzie to zgodne z prawym, aby zachować nienaruszone, czyste ciało, jakie jest nam podarowane przez Matkę Naturę, przesyła POZDROWIENIA dla „podejrzanego”.
Jesteś zaproszony, aby do nas dołączyć.

Historia szczepień - 4 pokolenia
Moda na nieszczepienie
Szczepienie to gigantyczne złudzenie
Lekarze i szczepienia - 1883

Historia szczepień

%d bloggers like this: