Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY...