Kodeks Norymberski

Kodeks norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947 roku   Wyrok sądu w Norymberdze ustanowił 10 zasad, na które lekarze muszą się zgodzić w ramach przeprowadzania eksperymentów na ludziach w nowym kodeksie, który jest obecnie akceptowany na całym świecie....