Dziś na świecie żyje 6,8 mld ludzi. Z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów. Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę o 10 do 15 procent.

Bill Gates >> kliknij Źródło

Depopulator

Z wikipedii: Statyczna teoria zasobów, maltuzjanizm, teoria przeludnienia – teoria, której twórcą był Thomas Malthus, opublikowana w 1798 roku. Według Malthusa skoro liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności – w arytmetycznym to nieunikniony jest stan przeludnienia.

„Demoralizacja i maltuzjanizm to dwie metody imperialne, używane, aby narzucić system ekonomiczny produkcji ograniczonej przez paru bogatych magnatów przemysłu i banków, by nie dopuścić innych narodów, jako konkurentów, aby się rozwijały; w celu ich większego ujarzmienia, aby sprzedawać im swoje towary.” – Mathis Bortner

Podstawowe założenia polityki władz okupacyjnych niemieckich wobec ludności polskiej, zostały zawarte w opracowanym na zlecenie Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, przez doktora E. Wetzla, kierownika Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych, oraz doktora G. Hechta, kierownika Oddziału dla Volksdeutschów i mniejszości w Urzędzie dla Spraw Rasowo-Politycznych, dokumencie zatytułowanym Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia, noszącym datę 25 listopada 1939 roku. >> czytaj dalej  

Gdy chodzi o Klub Rzymski to rzeczywiście w wywiadzie Andrzeja Bonarskiego z prof. Dennisem L. Meadowsem, który współopracowywał raport „Granice wzrostu”, zamieszczonym w „Kulturze” w styczniu 1975 r., pada często cytowana cyfra 15 milionów obywateli Polski, która według niego jest wielkością optymalną: „Na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę. Dalej: jeżeli chodzi o Polskę, widzę takie problemy – po pierwsze: właśnie zahamowanie eksplozji demograficznej[… s. 7]”.

Warto zapoznać się z książką Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, Zarys ekonomii społecznej, Lwów, 1898 r.
Zwłaszcza strony 59-62 (paragrafy 25 i 26) – teoria Malthusa, krytyka teorii Malthusa

Film dokumentalny przedstawiający narodziny eugeniki w Stanach Zjednoczonych oraz jej wpływ na elity intelektualne i polityczne Zachodu w XX wieku, między innymi na Adolfa Hitlera. Eugenika jest pseudo-nauką stworzoną w XIX wieku o doskonaleniu rasy ludzkiej. Według eugeników rozmnażać mogły się tylko jednostki zdrowe i twórcze, a prokreacja chorych czy niepełnosprawnych i niewartościowych rasowo (prostytutek, ubogich, żebraków) miała być zabroniona.  Dokument stawia kontrowersyjną tezę, że dzisiejsza genetyka, aborcje, eutanazje biorą swe początki od tej niesławnej nauki.

Bill Gates: można zredukować liczbę ludności na świecie dzięki… szczepionkom

Multimiliarder Bill Gates zaproponował na konferencji poświęconej zmianom klimatycznym, by ograniczyć szkodliwą emisję dwutlenku węgla m.in. przez zredukowanie liczby ludności na ziemi o nawet 15 proc. Jego zdaniem, można to osiągnąć dzięki realizacji specjalnych programów „zdrowia reprodukcyjnego”, a także przez zastosowanie odpowiednich szczepionek. >> czytaj wiecej

SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenie? – Judith Richter, 1996r.

„Więcej dzieci od ludzi sprawnych, mniej od niesprawnych – to jest główny problem kontroli urodzeń”.
– Margaret Sagner, założycielka Planned Parenthood, 1919r.

SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenieJudith Richter, urodzona w 1954r. w Niemczech, jest farmaceutką, biologiem tropikalnym, oraz socjologiem z wykształcenia. Od kiedy została zaproszona na sympozjum zorganizowane przez WHO na temat immunologicznej antykoncepcji w 1989 roku,  jest aktywnie zaangażowana w etyczne aspekty tej linii badawczej i prowadzi wykłady w Centrum Etyki, na Uniwersytecie w Tübingen. W swojej
książce pt. „Szczepienie przeciwko ciąży” analizuje kwestię kontroli urodzin poprzez szczepienia – czy jest ona dopuszczalna i możliwa do zaakceptowania, a jeśli tak, to przez kogo?

Wraz ze wzrostem liczby ludzi na świecie, postępuje usilne zaangażowanie niektórych badaczy w kontrolowanie przyrostu populacji, zwłaszcza ludzi biedniejszych, ciemnoskórych, mieszkających w krajach Trzeciego Świata. Metody antykoncepcyjne wykorzystywane są w „walce z przeludnieniem”, gdzie ludzie są traktowani jako zwykłe liczby, które muszą być kontrolowane i zmniejszone.

Ciąża postrzegana jest jako choroba, a kobiety – jako osoby, które stale rozprzestrzeniają tę chorobę. Podobnie jak szczepienia wykorzystywane są do „zwalczania chorób”, mogą być one również narzędziem użytym do „zwalczania populacji”, jako niechcianej epidemii.

Od 1970 roku, naukowcy pracują nad zupełnie nową klasą metod antykoncepcyjnych: szczepionek antykoncepcyjnych. Koordynator badań w WHO, David Griffin, powiedział, że „szczepionka może okazać się równie ważna w kontroli urodzeń, jak pigułki.” Jednakże, niektórzy postrzegają szczepionki antykoncepcyjne jako skuteczny instrument kontroli demograficznej, szczególnie wobec kobiet w krajach rozwijających się. Istnieje również potencjał do wykorzystania ich do przymusowej sterylizacji.

Firmy farmaceutyczne nie chciały podejmować ryzyka nowych badań nad szczepionkami antykoncepcyjnymi i przekazały je organizacjom międzynarodowym, takim jak Population Council, która została stworzona przez Fundację Rockefellera. Population Council stosuje naukę i technologię w celu rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności mając na celu ograniczenie przyrostu populacji w krajach Trzeciego Świata.

Na przykład, opracowany przez nich Norplant – to implant w formie pręta, który jest wszczepiany pod skórę kobiet i uwalnia hormony przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Implant ten jest traktowany przez deweloperów jako środek pośredni, pomiędzy antykoncepcją, a sterylizacją. W roku 1990, „Philadelphia Inquirer” promował Norplant jako „narzędzie w walce z ubóstwem czarnoskórych ludzi” (Hartmann, 1995: 211). Natomiast Maggie Helwig opisywała sytuację, jak żołnierze robili obławę kobiet ze wsi we Wschodnim Timorze i z bronią w ręku zmuszali je, aby przyjęły one Norplant.

W 1969 roku, ukazał się artykuł w „Science”, w którym ówczesny przewodniczący Population Council , Bernard Berelson, zaproponował, aby bardziej skutecznie ograniczyć wzrost populacji. Sugerował tymczasową sterylizację młodych kobiet za pomocą antykoncepcyjnych kapsułek, a jej odwracalność miała by być dozwolona tylko za zgodą rządu. Jeden z pomysłów masowej kontroli płodności przez rząd obejmował substancje, które mogły by być zawarte w dostawie wody pitnej do obszarów miejskich. (Berelson 1969: 533)

Jednak Steven Sinding, dyrektor nauk społecznych w Rockefeller Foundation, zwrócił uwagę na to, iż ta polityka przymusu wywoływała ostre sprzeciwy wśród obywateli, którzy reagowali ze złością. Dlatego zasugerował, aby wszelkie programy demograficzne wyrażać w  kategoriach „zaspokajania potrzeb kobiet” (Sinding 1994: 27). W ten sposób, można osiągnąć te same cele demograficzne, przechodząc z „twardej” do „miękkiej” kontroli populacji. Tendencja do „bardziej miękkiej” kontroli populacji trwa już od lat, między innymi w ramach propagandy rozgrywanej jako program planowania rodziny.

W 1978 roku, WHO stwierdziło, że immunizacja, jako środek profilaktyczny jest już tak powszechny, iż można to wykorzystać jako jedną z metod kontroli płodności. (HRP 1978: 360). Aspiracje tych deweloperów wybiegały daleko poza wywoływanie reakcji immunologicznej u kobiet przeciwko męskiej spermie. Badania prowadzono w kierunku indukowania reakcji odpornościowych przeciwko hormonom płciowym, hormonom ciąży, a także przeciwko komórkom jajowym i plemnikom. Jednak, kiedy system immunologiczny jest ukierunkowany przeciwko hormonom, komórkom i innym wydzielinom ciała, które są niezbędne do skutecznej reprodukcji, to takie zaburzenie układu odpornościowego może spowodować stałą bezpłodność. A jeśli ciąża pojawi się po szczepieniu, to trwająca reakcja systemu odpornościowego może stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu.

Kluczowa różnica pomiędzy szczepionkami przeciwko chorobom oraz szczepionkami przeciwko płodności jest taka, że zamiast wywoływać specyficzne reakcje immunologiczne wobec obcych drobnoustrojów, szczepionki antykoncepcyjne wywołują zaburzenia odpornościowe przeciwko własnemu organizmowi – częściom ciała lub wydzielinom, które są istotne dla rozrodu, co może nie tylko indukować zaburzenia immunologiczne w formie bezpłodności, ale również poważne choroby autoimmunologiczne (autoagresję).

Sztuka polega na tym, aby sprawić, iż jeden lub więcej składników uczestniczących w reprodukcji i wczesnej ciąży, stały się „obce” dla ludzkiego układu odpornościowego tak, aby  układ odpornościowy „uwierzył”, że to są szkodliwe mikroorganizmy, które muszą zostać wyeliminowane. Istnieje kilka poszczególnych komponentów, które mogłyby być zmieniane w celu uzyskania tego efektu. Na przykład, aby antygeny rozrodcze widniały, jako „obce” dla układu immunologicznego, badacze połączyli je z obcym nośnikiem, takim jak błonica lub anatoksyna tężca. Kiedy układ odpornościowy napotyka tak skonstruowane połączenie, będzie reagował tak samo wobec składnika reprodukcyjnego, jak wobec szkodliwego obcego organizmu.

Organizm ludzki produkuje hormony reprodukcyjne, które regulują miesięczne dojrzewanie komórek jajowych kobiet oraz błon śluzowych macicy, a w przypadku mężczyzn, produkcję i dojrzewanie plemników w jądrach. Szczepionki antykoncepcyjne są przeznaczone do zakłócenia tych podstawowych etapów rozrodczych. A ponieważ niosą za sobą dodatkowe potencjalne ryzyko wpływu na nasz układ hormonalny – powinny być tak naprawdę traktowane jako antykoncepcja immuno-hormonalna.

Jeśli dojdzie do stosunku płciowego, zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić i stopniowo staje się zarodkiem, który wydziela ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) – hormon niezbędny do utworzenia się i utrzymania ciąży. Badania nad szczepionkami przeciwko hCG rozpoczęły się już w latach 1970.XXw.

Wielu badaczy uważa, że jest to najbardziej obiecujący antygen docelowy, gdyż musiałby zostać co najwyżej zneutralizowany tylko raz w miesiącu, czyli wtedy, gdy powstanie zapłodnione jajo. Jednak szczepionki przeciwko hCG przerywają ciążę, co funkcjonuje jak aborcja i dla wielu jest to nie do przyjęcia.

W związku z tym, opracowywano również inne szczepionki antykoncepcyjne, które nie były związane z zakłócaniem ciąży i dotyczyły takich hormonów reprodukcyjnych, jak:

– GnRH ( hormonu uwalniający gonadotropinę)
– FSH (hormon folikulotropowy)
– LH (hormon luteinizujący)

GnRH jest wydzielany przez podwzgórze w mózgu i powoduje, że przysadka mózgowa wydziela hormony FSH i LH. Wszystkie te hormony są stale obecne w naszym organizmie i mają różne inne funkcje, oprócz regulacji naszej reprodukcji. Więc wybór którejkolwiek z nich jako docelowego antygenu zwiększyłby ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. To mogłoby kolidować ze wszystkimi efektami biologicznymi hormonów.

Szczepienie mężczyzn przeciwko GnRH, w celu zaburzenia produkcji testosteronu, może spowodować utratę cech męskich, takich jak niski głos i owłosienie na ciele, oraz może również spowodować impotencję. U kobiet, neutralizacja GnRH wpłynie na produkcję estrogenów i może spowodować stan hormonalny, jaki występuje zwykle u kobiet po menopauzie: brak miesiączki i spadek libido, a w dłuższej perspektywie – osteoporozę. Z powodu braku stymulacji hormonalnej, po dłuższym czasie może pojawić się uszkodzenie narządów, takich jak jajniki, a u mężczyzn, jąder.

Mimo tego, naukowcy planują wprowadzenie preparatów anty-GnRH (neutralizacja testosteronu) jako antykoncepcję immunologiczną dla zdrowych mężczyzn. W dodatku, produkty anty-GnRH wydają się zatrzymywać wzrost raka prostaty, co może być również sprzedawane i promowane jako lek przeciwnowotworowy (Thau 1993).

Szczepienia przeciwko FSH, jako kontrola płodności męskiej, już nie wyglądały tak obiecująco. Głównym problemem jest ich brak skuteczności, gdyż ciało ludzkie może wytwarzać plemniki nawet przy nieobecnym hormonie FSH. Także neutralizacja FSH nie zakłóci produkcji testosteronu u mężczyzn, a działania niepożądane obejmują wzrost masy ciała, rozwój piersi (ginekomastia), a potencjalnie również rak prostaty.

Zarówno szczepionki przeciwko GnRH, jaki i przeciwko FSH, niosą za sobą ryzyko bezpośredniego niszczenia tkanek ludzkich. Następuje to wtedy, gdy hormon jest w bezpośrednim kontakcie z komórkami i układ odpornościowy reaguje nie tylko wobec hormonu, ale także prowadzi do destrukcji komórek. Ten CYTOTOKSYCZNY efekt (zabijanie komórek) może stanowić najbardziej znaczące ryzyko immunizacji przeciwko własnym antygenom. Jeżeli znacząca liczba komórek zostanie dotknięta efektem cytotoksycznym, może dojść do uszkodzenia narządów.

Szczepionki przeciwko hCG stwarzają inny problem. Na początku, wiadomo było, że hCG jest istotne dla utrzymania wczesnej ciąży w organizmie kobiety i to wydawało się być jedyną jego funkcją. Jednakże, w strukturze cząsteczkowej, hCG jest podobne do innych hormonów: LH (hormonu luteinizującego), FSH (hormonu folikulotropowego) oraz TSH (hormonu stymulującego tarczycę). Jeśli cała cząsteczka hCG została by użyta jako antygen, może to doprowadzić do reakcji krzyżowych: przeciwciała skierowane przeciwko hCG mogą również działać przeciwko innym hormonom, ponieważ są one bardzo podobne. W dłuższej perspektywie, może to doprowadzić do uszkodzenia przysadki i tarczycy.

Oprócz szczepionek przeciwko ludzkim hormonom, rozważano również szczepionki przeciwko komórkom jajowym i plemnikom. W tym przypadku, główną trudnością jest konieczność skierowania odpowiedzi immunologicznej w bardzo specyficzne miejsce. Reakcja przeciwko komórkom jajowym, mogła by wyeliminować wszystkie jaja kobiet, czyniąc je bezpłodnymi już na stałe oraz powodując uszkodzenia tkanek, które otaczają jajniki. Takie uszkodzenie mogłoby mieć wpływ na produkcję estrogenów i progesteronu przez jajniki.

Natomiast reakcja immunologiczna przeciwko spermie u mężczyzn, mogłaby powodować przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie jąder, co ostatecznie prowadzi również do niepłodności. Ponadto, niektóre przeciwciała na spermę reagują krzyżowo przeciwko tkankom mózgu i nerek, limfocytom i czerwonym krwinkom. Ostatecznie, szczepionki skierowane przeciwko komórkom jajowym i plemnikom mogą przejść ewolucję do pewnego rodzaju medycznej sterylizacji.

Istnieje poważne niebezpieczeństwo nadużywania szczepionek antykoncepcyjnych, np. przez dyktatorski reżim:

– podawanie szczepionek pod fałszywym pretekstem, bez zgody lub wiedzy kobiet i mężczyzn
– wprowadzania sankcji wobec ludzi nieszczepiących
– dostarczanie tendencyjnych informacji o szczepieniach – podkreślając ich skuteczność, a pomijając fakty o ich reakcjach niepożądanych
– brak możliwości zatrzymania antykoncepcyjnego działania szczepionki
– łatwość rozpowszechniania tej metody na skalę masową
– porównywanie do szczepionek przeciwko chorobom i promowanie w ten sposób również immuno-antykoncepcji

Były dyrektor HRP (Human Reproduction Program) w WHO, Mahmud Fatallah, promował immuno-antykoncepcję na spotkaniu w 1992 roku, porównując ją do „inteligentnej bomby”, gdyż wpłynie ona na reprodukcję i na nic więcej. Natomiast członkini Population Council, Rosmarie Thau,  powiedziała: „nieodwracalność … nie zawsze jest niekorzystnym efektem, niektóre szczepionki mogą być zaprojektowane tak, aby były używane jako środki sterylizujące.” (Mauck and Thau 1990:728)

Dr Pran Talwar z Narodowego Instytutu Immunologii w New Dehli, w Indiach, widzi populację, jako epidemię, którą można pokonać przy pomocy szczepionek. Jego zespół badawczy opracowywał również środki antykoncepcyjne, oparte na ekstraktach z drzewa Neem (miodli indyjskiej), które można by wprowadzić do macicy kobiety w tym samym czasie, co podanie pierwszej szczepionki antykoncepcyjnej. Ekstrakty z nasion Neem są wykorzystywane w Indiach od wieków jako pestycydy oraz dopochwowe środki antykoncepcyjne. Efekt antykoncepcyjny jest wynikiem zapalenia macicy i tu należałoby brać pod uwagę, czy takie trwałe zapalenie jest w ogóle dopuszczalne do zaakceptowania.

W 1990 roku, Ulrike Schaz nakręciła film, który pokazuje kobiety w Indiach opowiadające o nowym antykoncepcyjnym zastrzyku, którego działanie ma trwać przez okres jednego roku, bez skutków ubocznych i w 100% skutecznym. Według niej, wyjaśnienia udzielane kobietom odnośnie tej szczepionki były skandaliczne i nie spodziewała się tego typu procedury rekrutacyjnej w szpitalu, w New Delhi.

Natomiast do roku 1995, pojawiły się już doniesienia o podaniu środków antykoncepcyjnych pod przykrywką szczepionek przeciwko tężcowi nie tylko w Indiach, ale również w Peru, Tanzanii, Filipinach i Nikaragui (Symbahayan Commission, 1995).

W roku 1995, światowa koalicja ponad 430 grup z 39 krajów, zaczęła się domagać, aby przerwano badania nad szczepionkami antykoncepcyjnymi. BUKO Pharma-Kampagne (niemiecka grupa, która prowadzi kampanie przeciwko nadużyciom globalnych firm farmaceutycznych), oraz jej szwajcarski odpowiednik – Berne Declaration, zebrała fundusze i zorganizowała dwudniową konferencję w Bielefeld, aby zapoczątkować raport „Szczepionki przeciwko ciąży” (na którym opiera się ta książka).

Większość ludzi postrzega układ odpornościowy jako narzędzie organizmu do odpierania choroby, co pozwala zachować zdrowie. Ten system jest jednak tak skomplikowany, że jego funkcjonowanie i jego związek z reprodukcją człowieka nadal nie jest w pełni zrozumiany. Ważne jest, aby pamiętać, że układ immunologiczny jest połączony z wieloma innymi „systemami” i jest czuły na wiele innych czynników, oprócz bakterii i mikroorganizmów. Ostatecznie jednak, przedmiotem sporu nie są tu cząsteczki czy systemy, ale ludzie, ich płodność i płodność ich przyszłych dzieci. Ograniczanie liczby ludności.

Źródlo: “Vaccination” Against Pregnancy

Z czego składa się szczepionka?

Głównym składnikiem szczepionki jest substancja czynna oraz inne substancje

•   środki konserwujące, chroniące szczepionkę przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami
(np.: tiomersal, fenol, 2-fenoksyetanol, tymerfonian sodu); >> czytaj wiecej

Wielu młodych rodziców nie zastanawia się nawet nad składem kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. Za dobrą monetę biorą zapewnienia marketingowe, że wybrany przez nich produkt zapobiegnie odparzeniom i uśmierzy wysypkę nie zdając sobie sprawy, iż może on mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia.

Niestety, najnowsze badania wykazują, że wiele kremów, przede wszystkim tych przeciw odparzeniom zawiera konserwant zwany fenoksyetanolem (phenoxyethanol), który toksycznie wpływa na rozwój i późniejsze rozmnażanie dziecka. Zwłaszcza maści i olejki przeznaczone do stosowania w miejscach intymnych dzieci powinny być używane rozważnie i po bliższym zapoznaniu się ze składem kosmetyku.

W listopadzie 2013 roku Francuska Agencja Bezpieczeństwa Lekarstw i Produktów Higieny (ANSM) zaleciła, aby nie używać fenoksyetanolu w produktach aplikowanych bezpośrednio na pupę dzieci (chodzi tu o maści na odparzenia i chusteczki perfumowane do przecierania pośladków) oraz ograniczyć prawnie dozwolone stężenie w innych kosmetykach z 1% do 0,4%. >> czytaj wiecej

Podczas panelu dyskusyjnego w dziale Biotech na Uniwersytecie w stanie Arizona, który odbył się dnia 2 lutego 2012 roku, wynalazca genetycznie modyfikowanych szczepionek jadalnych, dr Charles Arntzen, żartował sobie o unicestwieniu 25% populacji przy użyciu genetycznie modyfikowanego wirusa.
Być może jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że dr Arntzen – i być może niektórzy z jego kolegów w pokoju – opracowali pierwszą trwałą i syntetycznie przechowywaną szczepionkę przeciw wirusowi Ebola, która może być składowana w ramach dotacji z Departamentu Obrony i Wojskowego Instytutu Chorób Zakaźnych.
Jeśli to nie jest wręcz nihilistyczne, to na pewno jest to słaby żart na temat depopulacji naszej planety za pomocą zmodyfikowanego wirusa, podczas gdy on i jego wydział są aktywnie zaangażowani w majsterkowanie przy takich rzeczach. Szczepionka Ebola, niby ma na celu wspomaganie środków obronnych, jest jednak naturalnym towarzyszem badań nad wirusami Ebola, które zostały dopracowane przez lata przez naukowców wojskowych, w tym w Stanach Zjednoczonych, i zostały sklasyfikowane jako broń biologiczna klasy A.
http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/photos/12-bizarre-examples-of-genetic-engineering/banana-vaccines

Urywek z filmu „Seeds of Death” (Nasiona Śmierci), którego twórca jest Gary Null.

„Po skandalu z podaniem przez WHO szczepionek przeciwko tężcowi w latach 90-tych, kiedy iż powodowały one spontaniczne poronienia u kobiet, które je otrzymały, oraz po kampanii szczepień przeciwko polio w Nigerii, która spowodowała gwałtowny wzrost polio wywołany przez szczepienia – populacje trzeciego świata zaczęły masowo odrzucać „życzliwe” szczepionki bogatych eugenistycznych monopolistów. Tak zatroskany jest Bill Gates i jego fundacja, aby upewnić się, że ludność trzeciego świata otrzyma ich szczepionki, że Fundacja Gatesa rozpoczęła przyznawanie funduszy japońskim naukowcom w 2008 r. w celu zaprojektowania szczepionek w komarach, które mogą być następnie uwolnione, aby dostarczyć zastrzyki przez ich ukąszenia. W ubiegłym roku ogłoszono, że naukowcy odnieśli sukces w stworzeniu genetycznie zmienionych komarów, które były w stanie dostarczyć zastrzyki przez swoje ukąszenia.

Bill Gates:
„Teraz oczywiście malaria jest przenoszona przez komary, przyniosłem tu kilka, żeby zobaczyć…… Pozwólmy im się powałęsać po Sali trochę….. Nie ma powodu, żeby tylko biedni ludzie musieli mieć takie doświadczenia……”

Niepokojąca historia Billa Gatesa >>

Niepokojąca historia Billa Gatesa, którego ojciec był jednym z założycieli silnego do dziś programu Eugeniki w Stanach Zjednoczonych. ABC donosi o dziesiątkach tysięcy kobiet w latach 1929 – 74 , które zostały przymusowo wysterylizowane. Gazeta „Times” odnotowała, że Gates przeprowadził tajne spotkanie z Michaelem Bloombergiem i Georgem Soros, aby „ograniczyć przeludnienie”.

Dlaczego Gates kupuje miliony dolarów udziałów w Monsanto i finansuje programy sterylizacji?

Treść transkryptu:
„Po odejściu z Microsoftu, Bill Gates wkupił akcje Monsanto warte 23 mln dolarów. Promuje on teraz na całym świecie GMO oraz szczepionki, co nazywa „rozwiązaniem dla świata”. Gates został nagrany, jak tłumaczył na czym polega to „rozwiązanie” – zmniejszenie ludności na świecie……..

Bill Gates:Dziś świat ma 6,8 mld ludzi. I ta liczba zmierza do około 9 mld…… teraz, jeśli zrobimy naprawdę świetną robotę, możemy ją obniżyć o jakieś 10 do 15%…….. gęstość zaludnienia w biednych regionach jest większa, niż możliwość wyhodowania dla nich jedzenia……
Korzyści pod względem ograniczenia wzrostu populacji…..”

Jedyne szczepionki, które zmniejszyły populację, według strony Prison Planet, to takie, które sterylizują ludzi. BBC twierdzi, że Fundacja Gatesa finansuje duży program sterylizacji, taki jak ten, który wyniszcza ultradźwiękami mosznę mężczyzn, uszkadzając plemniki. Bill Gates nawet nawołuje do powstania tzw. „Panelu Śmierci”, który by decydował, czy ludzie powinni żyć, czy też, jak mówi, nie mają w ogóle żadnych korzyści.

Bill Gates: „I brak chęci do powiedzenia, wiecie, czy wydanie miliona dolarów na te ostatnie 3 miesiące życia tego pacjenta, czy nie byłoby lepiej, aby zobaczyć, którzy z nich w rzeczywistości nie mają żadnych korzyści. I to się nazywa „Panelem Śmierci”, ale nie wolno nam o tym dyskutować……….

Gates przechwala się, że robi „dzieło Boże”. Szef Goldmana’a mówi dokładnie to samo, przy jednoczesnym posłaniu milionów ludzi na śmierć z głodu. Co tu do diabła się dzieje?

Anthony Gucciardi: „Jego ojciec był jednym z głównych przodków tego całego ruchu Eugeniki tutaj w Stanach Zjednoczonych”. Ten ruch jest nadal jeszcze silny.”

Bill Gates: „Mój tata był szefem „Planowanego Rodzicielstwa” i to było bardzo kontrowersyjne……..”

Anthony Gucciardi: „Bill Gates tutaj po raz kolejny naciska na GMO i wszystko inne, co również zmniejsza populację. Ponieważ sam jak mówi „jeśli zrobimy wystarczająco dobrą robotę ze szczepionkami i resztą, będziemy mogli zmniejszyć populację”. Szczepionki przeciwko polio są obecnie główną przyczyną polio! Nie ma wątpliwości, że Bill Gates nie wypełnia Bożego dzieła, a jeśli to robi, to chciałbym zapytać – którego Boga?”

Jak dobrnęliśmy do otwartych planów, aby odebrać nam wodę, wstrzymywać żywności i kontrolować populację?
AG: „Oni mówią do nas, jak byśmy byli wyrobnikami, chłopami w średniowieczu a oni to królowie, królowe i szlachta. Dlaczego obrali sobie za cel ludzi o niskich dochodach?

„W dniu 25 maja ponad 2 mln ludzi w 48 państwach i na 6 kontynentach maszerowało przeciwko Monsanto. Co sądzisz o odmowie tej firmy, aby z nami porozmawiać, ponieważ pokazywaliśmy te protesty?”
AG: „Oni nie są w stanie stawić czoła faktom, nie pojawili by się w programie, a chętnie podyskutował bym z przedstawicielem Monsanto i pokazał mu tego e-maila. Ale co oni by na to powiedzieli, nic by nie mieli…… Dobierają się do tych biednych społeczności, a potem zmniejsza się wydajność ziemi, więc co się dzieje z tymi rolnikami? Oni w końcu się zabijają poprzez picie tych bio-pestycydów, które Monsanto im podarowało. Co pół godziny, czyli podczas naszej rozmowy, już ktoś się zabił.”
„Kierownictwo teraz się chwali, że GMO powoduje bezpłodność, że trzymają dostęp do żywności i mówią, że woda nie powinna być prawem człowieka. Monsanto publicznie oświadczyło, że chce kontrolować 100% światowych zasobów żywności. Rząd ich nie powstrzymuje. Więc kto to zrobi?”

Ograniczanie liczby ludności

%d bloggers like this: