Gruźlica i szczepionka przeciw gruźlicy.

Gruźlica jest chorobą zakaźną – wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Prątek gruźlicy jest bardzo wrażliwy na działanie promieniowania ultrafioletowego – światła słonecznego, które szybko zabija prątki.
W przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych jedynie u 3-8% ludzi zakażonych prątkiem rozwija się choroba – gruźlica. Przyczyną przerwania tej swoistej równowagi między prątkiem a ustrojem jest osłabienie sił obronnych organizmu. Wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które powodują załamania sił obronnych  człowieka burzą tą równowagę czynią organizm bardziej podatnym na rozwój choroby. Dochodzi do ożywienia dotychczas „uśpionych” prątków, ich mnożenia i ich szerzenia się w ustroju  człowieka doprowadzając do postępującej choroby. Dlatego uważa się, że zakażenie prątkiem  jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do zachorowania.
Najczęstszym czynnikiem zewnętrznym osłabiającym organizm ludzki jest nędza.
Z nędzą bowiem związane jest niedożywienie, które osłabia organizm, w tym jego siły obronne. Z nią również związane są złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne , wilgotne mieszkania, złe warunki sanitarne – wszystko to stwarza  doskonałe warunki  szerzenia się zakażenia prątkiem od chorego na jego najbliższe otoczenie. W ciasnym, ciemnym, źle wietrzonym pomieszczeniu więcej prątków utrzymuje się w powietrzu,  niż w dużym nasłonecznionym i wietrzonym pomieszczeniu. Nędza jest też źródłem ciągłych stresów psychicznych, osłabiając układ odpornościowy człowieka. Stresy psychiczne wywołane nędzą, aktualnym lub potencjalnym bezrobociem, choć nie tylko, są przyczyną takich nałogów jak alkoholizm czy narkomania, a także nikotynizm. Wszystkie te nałogi szkodliwe są dla układu odpornościowego człowieka i zwiększają ryzyko zachorowania na gruźlicę. >> czytaj więcej

Szczepionka BCG zawiera atenuowane prątki mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-Guérin) – będąca przyczyną gruźlicy u bydła. I chociaż istnieją dane, które wskazują na skuteczność ochronną szczepionki BCG w zapobieganiu zakażeniom wywołanym takimi bakteriami z rodziny prątków jak mycobacterium bovis, mycobacterium ulcerans i w mniejszym stopniu mycobacterium leprae, jednak okazało się, że szczepionka ta nie zapobiega zakażeniom wywołanym mycobacterium tuberculosis, a to właśnie mycobacterium tuberculosis jest głównym czynnikiem sprawczym gruźlicy u ludzi. W Polsce większość zachorowań na gruźlicę (ok. 95%) dotyczy gruźlicy płucnej wywołanej mycobacterium tuberculosis.‬‬‬
‪Ze względu na brak dowodów, że szczepionka BCG zmniejsza ryzyko zakażeń Mtb (mycobacterium tuberculosis), w wielu krajach Europy Zachodniej zrezygnowano z zalecania tej szczepionki (w USA również), ponieważ w Europie występują głównie zakażenia gruźlicze wywołane przez mycobacterium tuberculosis.‬‬
‪Szczepionka ta zalecana jest głównie w krajach rozwijających się (Afryka oraz niektóre kraje Azji), gdzie endemicznie występują zakażenia wywołane innymi prątkami niż mycobacterium tuberculosis. W Europie, szczepionka BCG stosowana jest tylko w postkomunistycznych krajach Bloku Wschodniego, w tym w Polsce, pomimo tego, że większość chorób gruźliczych wywołanych jest przez mycobacterium tuberculosis, a szczepionka według niektórych doniesień nie chroni przed zakażeniem tym prątkiem. – ‬‬
No proof that BCG protects against infection with Mycobacterium tuberculosis
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g5436
Tuberculosis vaccine development
http://www.who.int/immunization/research/development/tuberculosis/en/

 

 

Badania w Indiach, które miały potwierdzić skuteczność szczepień BCG (gruźlica) wykazały kompletną nieskuteczność i przy braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu i metodologi badania zostało uznane przez WHO. Mimo tego szczepienia były nadal kontynuowane.
„Po blisko 8 latach obserwacji stwierdzono, że częstotliwość występowania gruźlicy jest większa u szczepionych niż u nie szczepionych. Nie znaleziono dowodu na ochronne działanie szczepionki”. 
Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report

Wykres pokazuje śmiertelność z powodu gruźlicy w latach pomiędzy 1855-1955 w Anglii i Walii. Znaczna tendencja spadkowa rozpoczęła się przed rozwojem antybiotyków. Stały trend spadkowy był prawdopodobnie bezpośrednią konsekwencją „idei sanitarnej”, która doprowadziła do zbiorowych starań na rzecz poprawy warunków pracy i życia, żywienia, wentylacji oraz zarządzania odpadami. Należy zwróć uwagę również na wzrost śmiertelności z powodu gruźlicy jaki nastąpił w czasie I wojny światowej i II wojny światowej. To sugeruje, że niedobory żywieniowe, translokacja, ścisk i inne niekorzystne okoliczności związane z wojną są czynnikami przyczyniającymi się do zachorowań na gruźlicę.

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_DescriptiveEpi/EP713_DescriptiveEpi_print.html

Prof Andrzej Horban z wojewódzkiego szpitala zakaźnego w Warszawie: 

„Szczepienie nie zabezpieczenia przed zachorowaniem w 100%. Przyjmuje się, że 50-60% ludzi nabiera pewną odporność. Większa część ludzi nabiera odporność poprzez zakażenie, które nie rozwija się klinicznie. Jeżeli jego układ immunologiczny przestaje działać może dojść do reaktywacji. […] Zachorowań dorosłych jest rocznie 7 – 8,5 tysiąca rocznie, natomiast dzieci około 50 rocznie

U większości ludzi zakażonych nie dochodzi na szczęście do rozwoju choroby, a jedynym objawem przebytego zakażenia jest dodatni odczyn tuberkulinowy lub dodatni wynik testu IGRA. Niedługo po zakażeniu choruje na gruźlicę około 5% zakażonych, a kolejnych 5% może zachorować w późniejszym terminie. W zależności od zaawansowania procesu gruźliczego objawy są różne i wyraźne dopiero w przypadku gruźlicy zaawansowanej. Maria Korzeniewska-Koseła – Akcja informacyjna – Wywiad z ekspertem

Rodzicu noworodka? Czy wiesz jakie ryzyko wiąże się z podaniem szczepionki przeciw gruźlicy?

Zaleca się selektywne szczepienie BCG niemowląt wysokiego ryzyka (gruźlica), które należy odłożyć do 6 miesięca życia, aby zmniejszyć ryzyko szczepienia dzieci z zespołami niedoboru odporności. – Adverse reactions in healthy and immunocompromised children under six years of age vaccinated with the Danish BCG vaccine, strain Copenhagen 1331: implications for the vaccination policy in Sweden.

We Francji w 2007 wycofano obowiązkowe szczepienia przeciw gruźlicy na rzecz szczepienia tylko dzieci z wysokim ryzykiem zachorowania. Wygląda na to, że zaprzestanie szczepień w grupach ryzyka nie spowodowało wzrostu zachorowań, różnice przed i po wprowadzeniu zmian w dwóch grupach kohortowych były podobne. – Eurosurveillance, Volume 20, Issue 11, 19 March 2015            Impact of the BCG vaccination policy on tuberculous meningitis in children under 6 years in metropolitan France between 2000 and 2011.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca tylko jednorazowe szczepienia BCG. Nie ma dowodów, że powtarzanie szczepienia czyli rewakcynacja daje dodatkową ochronę przed zachorowaniem na gruźlicę. Nie ma także podstaw w dowodach naukowych, by szczepić BCG osoby dorosłe, jeśli w dzieciństwie nie zostały zaszczepione.
Akcja informacyjna Wywiad z ekspertem

„Głównym błędem w diagnozie i śledzeniu działań niepożądanych był brak danych na temat średnicy lokalnych zmian i wielkość węzłów chłonnych, a także ilości prób usunięcia węzłów chłonnych. Wyniki badań wskazują, że szczepienia BCG w Polsce rzadko daje działania niepożądane, a zatem mogą być uznane za bezpieczne metody zapobiegania gruźlicy. Działania niepożądane BCG wydają się zaniżone. Nadzór niepożądanych reakcji na szczepionki powinny być ujęty w krajowym programie szczepień”.
Adverse events following immunization with BCG vaccine in Poland 1994-2000
NIEPOŻĄDANE ODCZYNY PO SZCZEPIENIU BCG W POLSCE W LATACH 1994 – 2000

„Poprawa w sposobie gromadzenia danych z pasywnego na aktywny i wprowadzenia rutynowego laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia mogą pomóc w ocenie rzeczywistej częstości występowania zakażeń Mycobacterium bovis BCG i lepszego traktowania niepożądanych następujących przypadkach Szczepienie BCG”
The rate of adverse events following BCG vaccination in Poland.

Dyrektor IGiChP w Warszawie Kazimierz Roszkowski-Śliż: Musimy brać pod uwagę to, że te historyczne elementy w historii zapadalności na gruźlicę są bardzo istotne. I jeszcze kwestia szczepień, które oczywiście nie mają żadnego znaczenia ochronnego dla zapadalności. Wiadomo jest tylko, że… Dlatego że średni spadek zapadalności na gruźlicę w Polsce jest dokładnie taki sam jak we Francji, chociaż we Francji nie szczepi się w ogóle. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 172) 15 stycznia 2015 r.

Decyzje o tym, na co szczepione są nasze dzieci, mają charakter administracyjny i są podejmowane nie przez jakichś wybitnych specjalistów, lekarzy, ale przez urzędników NFZ [..]Nie będzie też pewnie dla nikogo zaskoczeniem, że ludzie ci mają rozległe kontakty z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych. Inną rzeczą, która powinna skłonić nas, rodziców, do myślenia, jest fakt, że w latach 80. i 90. dzieci do drugiego roku życia otrzymywały jedynie 10 szczepionek, a obecnie aż 30
Matylda Szalaty podkreśla ciekawy fakt:
Nie można pominąć faktu, że w Polsce szczepi się na gruźlicę, a stopień zachorowalności na nią jest taki sam jak w USA i Francji, gdzie szczepienia te są dawno zniesione.” – Szczepionkowy terror w Polsce. Zobacz kto i jak decyduje o szczepieniach dla dzieci…

Gruźlica i szczepionka przeciw gruźlicy

%d bloggers like this: