Ludwik Pasteur i wścieklizna (artykuł z 1884 roku)

Ludwik Pasteur i wścieklizna (artykuł z 1884 roku) Niedawno temu, pod formą pytania i odpowiedzi potrąci­liśmy niejako o nową zasługę jaką dla ogółu ludzkości poło­żył znakomity uczony francuzki, potęgą nauki opanowując je­dnę z najstraszniejszych chorób, bo...

Metoda Pasteura leczenia wścieklizny (artykuł z 1886 roku)

Metoda Pasteura leczenia wścieklizny – artykuł z tygodnika „PRAWDA” autorstwa dr Odo Bujwida. Ogół niefrancuski mniema, że Pasteur metodą szczepień leczniczych wścieklizny osłonił tajemnicą. Czytając w różnych nie­mieckich i rosyjskich pismach lekarskich...