Bennet Omalu i przewlekła traumatyczna encefalopatia

Bennet Ifeakandu Omalu – nigeryjski lekarz, patolog sądowy i neuropatolog, który pierwszy odkrył i opublikował odkrycia związane z przewlekłą traumatyczną encefalopatią (CTE) Concussion – Wstrząs (2015) http://www.cda.pl/video/59872274 Dramat, którego...

Rachel Carson i pestycyd DDT

Po wprowadzeniu DDT na rynek ogłaszano, że jest bezpieczny choć nie było danych, które dałyby podstawę do takich twierdzeń. W 1947, gazeta ”The Times” opublikowała reklamy DDT, mówiące o tym, że jest to dobre rozwiązanie dla ludzi, domów, gospodarstw...