Błonica – choroba czasu wojny, biedy i społecznej nierówności.

Błonica i szczepionka przeciw błonicy – Hilary Butler
Debata na temat błonicy – Bert Ehgartner
Epidemic Diphtheria in Ukraine, 1991–1997

W 2015 roku w czasopiśmie Epidemiology & Infection opublikowano artykuł opisujący 27 przypadków błonicy z Maranhão wBrazylii. W mediach o pandemii błonicy nic nie było słychać jak to było w przypadku jednego zachorowania w Hiszpanii. Co ciekawe 16 z 27 było częściowo szczepionych, a 10 kompletnie zaszczepionych dzieci. Trzy przypadki śmiertelne z czego dwoje dzieci kompletnie zaszczepionych.
Diphtheria outbreak in Maranhão, Brazil: microbiological, clinical and epidemiological aspects.

Wnioski Aleksandra Kotoka na temat błonicy (dyfteryt)

• Zachorowalność na błonicę, będącą w XIX wieku i na początku XX wieku jedną z głównych przyczyn śmierci wśród dzieci, znacznie spad­ła przed II wojną światową dzięki poprawie poziomu życia społeczeństwa, przy czym praktycznie we wszystkich krajach europejskich, i to bez jakichkolwiek szczepionek.
• Podobnie jak inne choroby zakaźne, błonica jest przede wszystkim związana z brudem, stłoczeniem skupisk ludzkich i niedożywieniem. Ważnym współczesnym czynnikiem ryzyka zachorowania na błonicę, a szczególnie zgonu na jej skutek, jest alkoholizm.
• Anatoksyna błonicy nie jest w stanie zapobiec cyrkulacji czynnika chorobotwórczego w społeczeństwie ani zakażeniu nim, wytworzeniu toksyny stanowiącej przyczynę choroby.
• Z czasu trwania ostatnich epidemii w krajach WNP i Bałtyckich oraz z danych występujących w literaturze wynika, że skuteczność anatoksyny jest wątpliwa pod względem wytwarzania prawdziwej odporności na toksynę.
• Oprócz tego u znacznego procenta szczepionych dzieci i doros­łych odporność poszczepienna w ogóle nie powstaje.
• Masowe zastosowanie antybiotyków i szczepienia dzieci zmieniły epidemiologiczne cechy choroby, gwałtownie zmniejszając możliwość nabycia i utrzymania naturalnej odporności na błonicę dzięki kontaktowi z czynnikiem chorobotwórczym.
• Błonica stała się groźna dla dorosłych, a także dla niemowląt pozbawionych przeciwciał matki.
• Przyczynami wybuchu epidemii błonicy w latach dziewięćdziesiątych były: gwałtowny spadek poziomu życia ludności republik byłego ZSRR i niezdolność rosyjskich władz do właściwej i szybkiej oceny sytuacji oraz podjęcia stosownych kroków.
• Istnieją interesujące i obiecujące metody profilaktyki i leczenia błonicy ignorowane przez władze medyczne.

Nigeria – Błonica – Zapadalność – 1973 – 1982

Dominikana – Błonica – Zapadalność na 100 000 ludzi – 1978 – 1987

%d bloggers like this: