Manifest proszczepionkowy – Brett Wilcox

Manifest proszczepionkowy – Brett Wilcox

Studiuję temat szczepień już od kilku lat. W tym czasie wielu proszczepionkowców starało się przekonać mnie do tego, że zbłądziłem. Wielu podczas dyskusji ze mną tak się sfrustrowało iż poinformowało mnie, że jestem prostakiem i głupkiem. To prawda, że nie byłem najbystrzejszym dzieckiem w klasie. Trochę czasu mi zajęło, żebym zrozumiał to co do mnie mówią, ale myślę, że w końcu załapałem. Jeśli jesteś proszczepionkowcem to proszę daj mi znać, czy dokładnie przedstawiłem Twoją pozycję. Dziękuję za Twoją cierpliwość!

 

Manifest proszczepionkowy

 

* Wszystkie choroby są złe.
* Wszystkie szczepionki są dobre.
* Naukowo sprawa jest rozstrzygnięta, wszystkie szczepionki działają.
* Wszystkie szczepionki są równie skuteczne.
* Wszystkie szczepionki są równie bezpieczne.

 

* Szczepionki są badane pod kątem bezpieczeństwa bardziej niż jakikolwiek inny produkt farmaceutyczny.
* Badania nad bezpieczeństwem szczepionek są badaniami długoterminowymi co oznacza, że trwają dłużej niż cztery dni.
* Szczepionki eksperymentalne przeznaczone dla niemowląt są najpierw badane na niemowlętach.
* Szczepionki eksperymentalne, które ostatecznie zostaną podane niezdrowym dzieciom, są najpierw testowane na niezdrowych dzieciach.
* W badaniach nad bezpieczeństwem szczepionek zawsze stosowane jest obojętne placebo.
* Cały kalendarz szczepień został zbadany pod kątem bezpieczeństwa.

 

* Teoria i praktyka szczepień są identyczne.
* Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera takie same informacje jak ulotka szczepionki.
* Szczepienie jest równoznaczne z odpornością, ale społeczeństwo nadal powinno bać się i bojkotować  nieszczepionych.
* Szczepionki działają, ale tylko wtedy, gdy wszyscy inni są zaszczepieni, ponieważ oczywistym jest to, że stosowany przeze mnie medykament sprawia, że Twój staje się skuteczniejszy.
* Wszyscy powinni być zmuszeni do zaszczepienia się w celu ochrony szczepionych przed chorobami na które zostali zaszczepieni.
* Szczepionki nigdy nie spowodowały ADHD, tików, zespołu Guillaina-Barrégo, problemów w uczeniu się, raka, cukrzycy, wyprysku, porażenia, autyzmu lub innych obrażeń.
* To czysty przypadek gdy niemowlę zachoruje, jest chore, cofa się w rozwoju lub umiera wkrótce po szczepieniu.
* Szczepienia są wiodącą przyczyną koincydencji [zbiegów okoliczności].

 

* W składzie szczepionek nie ma niczego co mogłoby zaszkodzić dziecku lub komukolwiek innemu. Dlatego producenci szczepionek i lekarze nie mogą być pozwani do sądu w związku z poszczepiennym uszkodzeniem lub śmiercią.
* Jeśli szczepionka zaszkodziła dziecku, to jest wada dziecka, po prostu ma złe geny. Szczepionki tylko wychwytują tą wadę.
* Szczepionki składają się z neurotoksyn, ludzkiego DNA pochodzącego z abortowanych płodów, tkanek zwierzęcych, adiuwantów, alergenów, antygenów i zanieczyszczeń. Gdy zawartość szczepionki rozbije się na podłodze wzywana jest ekipa sprzątająca substancje niebezpieczne, a budynki są ewakuowane. To dlatego te same składniki są bezpieczne, gdy wielokrotnie wstrzykuje się je kobietom ciężarnym, niemowlętom, małym dzieciom, nastolatkom, osobom w podeszłym wieku i praktycznie każdemu kto się napatoczy.
* Toksyczne składniki w szczepionkach sprawiają, że osoby chore stają się zdrowe, a zdrowe jeszcze  zdrowsze.

 

* Wstrzykiwanie toksyn niczym nie różni się od ich spożywania.
* Ponieważ jedna szczepionka jest bezpieczna to dwie, cztery czy osiem szczepionek na raz są równie bezpieczne.
* Szczepionki są lepsze od witamin, im więcej ich przyjmiesz tym zdrowszy się stajesz.
* Badania wykazują, że liczba szkód i zgonów poszczepiennych zwiększa się wraz ze wzrostem liczby szczepionek podanych za jednym razem. Z tego powodu niemowlęta mogą bezpiecznie otrzymać tysiące szczepionek naraz.

 

* Jękliwy i wysoki krzyk,  gorączka, letarg, wyizolowanie, spanie całymi dniami, biegunka i napady padaczkowe to normalne reakcje organizmu na podanie szczepionki.
* Normalne reakcje poszczepienne nie są uszkodzeniami z powodu szczepionki.

 

* Kalendarz szczepień w USA [Polsce] jest jedynym kalendarzem na świecie.
* Nie ma innych alternatywnych kalendarzy szczepień.
* Alternatywne kalendarze szczepień są nieprzetestowane i niebezpieczne.

 

* Do niedawna 100% ludzi nie zauważyło zachowań i cech związanych z autyzmem, które istniały od zawsze u 2% populacji. Niektóre z tych zachowań i cech obejmują uderzanie głową, ciągłe wiercenie się, trzepotanie dłoni, smarują się kupą, opóźniona mowa, regres mowy, niemożność mówienia, mówienie nienormalnym tonem, powtarzanie słów i zwrotów w kółko, krzyki, płacz lub śmianie się bez widocznego powodu, obsesyjne przywiązanie do niezwykłych przedmiotów, problemy żołądkowo-jelitowe, wybuchowe biegunki, skrajną wrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, obojętność na temperaturę lub ból, trudności w zrozumieniu uczuć, reakcji lub wyrazu twarzy innych ludzi, unikanie bycia dotykanym, brak więzi lub emocjonalnego połączenia z rodzicami, rodzeństwem i innymi oraz brak strachu przed wodą, co czasem prowadzi do utonięcia.
* Autyzm jest normalny.
* Autyzm jest darem.
* Autyzm powinien być celebrowany.
* Rodzice, którzy nie celebrują autyzmu swoich dzieci są egoistycznymi beksami.
* Autyzm jest ewolucyjną odpowiedzią na erę komputerów.
* Żadna szczepionka nigdy nie spowodowała autyzmu.
* Jedynie jedna obalona praca, napisana wyłącznie przez jednego skompromitowanego lekarza, kiedykolwiek powiązała szczepionki z autyzmem.
* Ten człowiek jest oszustem i osobiście odpowiada za zabijanie milionów niemowląt, podobnie jak Hitler.

 

* Mediom można zaufać, ponieważ zawsze przekazują prawdę o szczepionkach.
* Na media nie mają wpływu korporacyjni sponsorzy ani cenzura rządowa.
* Media powinny zawstydzać i drwić z rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek, a zwłaszcza matek.
* Media powinny znieważać i błędnie cytować lekarzy oraz naukowców, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek.
* Media nie powinny dawać równego czasu antenowego rodzicom dzieci poszkodowanych z powodu szczepień.
* Media propagujące mowę nienawiści są złe… chyba że wezmą na celownik rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek.
* Media powinny zamknąć na 4 spusty filmy takie jak Vaxxed [Wyszczepieni] bez ich oglądania.

 

* Przemysł farmaceutyczny nie wpływa na program nauczania w szkołach medycznych.
* Lekarze uczą się wszystkiego, co należy wiedzieć o szczepieniach:

 1. choroba jest zła
 2. szczepionki są dobre
 3. kalendarz szczepień
 4. podawanie szczepionek oraz
 5. strategie przymusu wobec niezdecydowanych rodziców i innych ludzi.

 

* Słuchaj swojego lekarza … chyba że ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem związanym ze szczepieniami.
* Świadoma i dobrowolna zgoda – etyczna zasada – która powstała po II wojnie światowej w celu uniknięcia przyszłych eksperymentów medycznych na nieinformowanych i niechętnych podmiotach nie dotyczy szczepień.
* Kiedy lekarze zmuszają rodziców do szczepień swoich dzieci, nie naruszają etyki medycznej.
* Świadczeniodawcy medyczni powinni odnotowywać zdarzenia niepożądane z powodu medykamentów, ale jednocześnie powinni zaprzeczać niepożądanym odczynom poszczepiennym, ponieważ szczepionki są bezpieczne i skuteczne.
* Lekarze, którzy zajmują się problemami dotyczącymi bezpieczeństwa szczepionek, powinni stracić prawo do wykonywania zawodu.

 

* Udowodniono, że szczepionka HPV zapobiega rakowi.
* Nastolatki, które improwizują swoje obrażenia – w tym paraliż, tiki całego ciała oraz osłabiające bóle, które sprawiają, że nie mogą ruszyć się z domu albo łóżka  – po otrzymaniu szczepionki przeciw HPV powinny być związane kaftanem bezpieczeństwa ze względu na problemy psychologiczne.
* Ekspozycja na ospę wietrzną lub odrę w dzieciństwie nie daje żadnych korzyści zdrowotnych w późniejszym życiu.
* Zachorowanie na ospę wietrzną jest bardzo złe i bardzo przerażające.
* Zachorowanie na odrę jest bardzo, bardzo złe i bardzo, bardzo przerażające, ponieważ odra jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób na Ziemi, a być może w całym wszechświecie. Z tego powodu rodzice często zabierali swoje dzieci na odrowe i ospowe imprezki.
* Szczepionki nie zawierają ludzkiego DNA z abortowanych dzieci.
* Tylko dwoje dzieci zostało abortowane w celu przeprowadzenia badań nad szczepionką.

 

* Szczepionki zawierały rtęć, ale to nie ma znaczenia, ponieważ był to ten dobry rodzaj rtęci.

* Szczepionki nie zawierają już rtęci, ale to nie ma znaczenia, ponieważ była w nich ta dobra rtęć.
* Szczepionki obecnie zakazane w krajach rozwiniętych, ponieważ zawierają rtęć, są nadal stosowane w krajach rozwijających się, ale to nie ma znaczenia, ponieważ jest w nich ten dobry rodzaj rtęci.
* Ilość rtęci w niektórych szczepionkach „bez konserwantów lub wolnych od tiomersalu” przekracza granicę bezpieczeństwa ustaloną przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska], więc należy je usuwać jako odpady niebezpieczne. Natomiast nie ma to znaczenia, ponieważ jest to dobry rodzaj niebezpiecznych odpadów.

 

*Aluminium jest znaną neurotoksyną i udowodniono, że odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu chorób neurologicznych takich jak Parkinson, Alzheimer, demencja i autyzm. To z tego powodu bezpiecznym jest wstrzykiwanie go niemowlętom w ilościach przekraczających granice bezpieczeństwa ustanowione przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska].
* Aluminium jest niezbędne do optymalnego funkcjonowania i rozwoju mózgu.

 

* Religijni ludzie nie mają ważnego powodu, aby sprzeciwiać się szczepieniom, ponieważ Bóg nie ma nic przeciwko wielokrotnemu wstrzykiwaniu zdrowym dzieciom raz za razem cytotoksycznych i uszkadzających mózgi mikstur.

 

* Ludzie chorują na zapalenie wątroby typu B z powodu brudnych igieł i aktywności seksualnej. Dlatego matki z negatywnym wynikiem na WZW typu B powinny godzić się na podanie ich jednodniowych niemowlętom szczepionki przeciwko WZW typu B.

 

* Ropa ze strupów krowianki wyeliminowała ospę prawdziwą.
* 10% populacji Ziemi otrzymało szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. W konsekwencji prawie każdy musi zostać zaszczepiony, aby wyeliminować chorobę.
* Nie zaszczepienie się szczepionką przeciw ospie wietrznej zabije miliony ludzi z powodu ospy prawdziwej.
* Nie zaszczepienie się szczepionką przeciw odrze wpakuje miliony dzieci w żelazne płuca.
* Toksyny środowiskowe oraz zabiegi wycinania migdałków nie miały nic wspólnego z epidemią polio w USA, a przedefiniowanie choroby polio nie miało nic wspólnego z odwróceniem epidemii.
* Szczepionka przeciw polio stosowana w Indiach nie powoduje paraliżu u 30.000 dzieci rocznie.

 

* Poprawa warunków sanitarnych, czysta woda pitna i dobre jedzenie są odpowiedzialne za zmniejszenie liczby chorób w przypadku których obecnie nie ma szczepionek. Jednakże, po opracowaniu szczepionki na którąkolwiek z tych chorób, poprzednie twierdzenia tracą swoją ważność.

 

* Ludzie z obniżoną odpornością nie powinni być szczepieni szczepionkami zawierającymi żywe wirusy… chyba że mieszkają w krajach rozwijających się.
* Doustna szczepionka przeciw polio [OPV] nigdy nie powinna być podawana osobom z Hipoteza HIV/AIDS… chyba, że żyją w Afryce.
* Bycie chorym nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

 

* Byłoby nieetycznym przeprowadzenie prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, gdyż zaprzestanie szczepienia dzieci mogło by je zabić.
* Niemożliwym byłoby przeprowadzenie retro prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, ponieważ wszystkie niezaszczepione dzieci już umarły z powodu chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia.

 

* Szczepionki nigdy nie były badane pod kątem bezpieczeństwa u ciężarnych kobiet i ich płodów. Z tego powodu bezpiecznie można je wstrzykiwać kobietom w ciąży.
* Kobiety w ciąży powinny unikać alkoholu, antybiotyków, talidomidu i innych produktów farmaceutycznych, ale powinny otrzymywać wszystkie oferowane im szczepionki w dowolnym momencie ich ciąży.
* Dzieci urodziły się z niedoborem szczepionek.
* Wcześniaki potrzebują ochrony poszczepiennej nawet bardziej niż niemowlęta urodzone o czasie.
* Mimo tego, że szczepionka przeciwko krztuścowi nie zapobiega przenoszeniu krztuśca i wiadomo, że powoduje bezobjawowe nosicielstwo to zaszczepienie członków rodziny jest najlepszym sposobem ochrony noworodków przed krztuścem.

 

* Firmy farmaceutyczne wytwarzają medykamenty dla zysku, ale szczepionki wytwarzają z dobroci serca.
* Antyszczepionkowcy wzbogacają się poprzez pisanie i rozprowadzanie antyszczepionkowej propagandy.

 

* Przemysł nigdy nie skłamał  na temat bezpieczeństwa szczepionek, skuteczności lub konieczności ich stosowania.
* Przemysł nigdy nie sfałszował badań nad szczepionkami.
* Przemysł nigdy nie rozdzielał danej partii szczepionek w celu rozproszenia i ukrycia szkód poszczepiennych oraz zgonów.
* Przemysł nigdy nie testował szczepionek na sierotach, osobach niepełnosprawnym lub kolorowych.
* Merck kłamał w sprawie Vioxxa, ale nigdy nie skłamałby na temat swoich szczepionek.
* Kierownictwo firmy Merck nigdy nie zleciło swoim naukowcom sfałszowania skuteczności szczepionki przeciw śwince.

 

* Fundacja Billa i Melindy Gates nie została wykopana z Indii za prowadzanie tajnych badań  szczepionkowych na indyjskich dziewczynkach, w wyniki których ucierpiały tysiące, a setki zmarło.
* Fundacja Gatesa nie przygotowuje się do zaszczepienia setek tysięcy afrykańskich dzieci  doświadczalną szczepionką przeciw malarii o której wiadomo, że ma ujemną skuteczność.  Oznacza to, że więcej zaszczepionych dzieci zachoruje na malarię niż dzieci nie szczepionych w ogóle.

 

* Głównym celem CDC jest zdrowie i bezpieczeństwo amerykańskich dzieci.
* CDC można ufać w kwestii regulowania bezpieczeństwa szczepionek, ponieważ posiada ponad 50 patentów na szczepionki oraz czerpie zyski ze sprzedaży.
* Pracownicy CDC nie mają konfliktu interesów.
* Kiedy CDC donosi, że szczepionka przeciw grypie jest w 40% skuteczna, oznacza to, że szczepionka zapobiega grypie u czterech z dziesięciu osób.
* Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy tiomersalem i autyzmem.
* Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy szczepionką MMR a autyzmem.
* Pracownicy CDC nigdy nie wyrzucali do kosza danych łączących szczepionkę MMR z autyzmem.
* W CDC nie ma demaskatorów.

 

* Nie istnieje coś takiego jak Sąd do spraw Szczepień ponieważ nie istnieje coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny.
* Sąd do spraw Szczepień nie wypłacił ponad 3,5 miliarda dolarów za szkody i zgony poszczepienne.

 

* Na Kongres nie mają wpływu darowizny przekazywane przez przemysł farmaceutyczny [Big Pharma].
* Kongres nigdy nie ignorował kwestii bezpieczeństwa szczepionek.
* Kongres nigdy nie był zamieszany w ukrywanie problemów związanych z bezpieczeństwem szczepionek przed opinią publiczną.

 

* Czasopismom medycznym można ufać.
* Artykułom opublikowanym w czasopismach medycznych można ufać.
* Przemysł farmaceutyczny nie zajmuje się pisaniem pro szczepionkowych tekstów przez autorów widmo i nie daje tych tekstów naukowcom do podpisania się pod nimi.
* Naukowcy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek powinni być cenzurowani lub zwalniani.

 

* Ruch antyszczepionkowy to zjawisko, które powstało niedawno.
* Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje od króliczka Playboya.
* Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje z internetu a wszyscy wiedzą, że nie można ufać niczemu co w nim znajdziemy, z wyjątkiem CDC, Amerykańskiej Akademii Pediatrii i przemysłu farmaceutycznego.
* Amerykańska Akademia Pediatrii [AAP] jest wolna od konfliktu interesów z przemysłem farmaceutycznym.

 

* Wszyscy niezaszczepieni ludzie są niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami choroby.
* Wszystkim zaszczepionym dzieciom z HIV, WZW typu B, ospą wietrzną, odrą, grypą czy krztuścem itp. powinno się pozwolić przebywać w szkole.
* Wszystkim niedawno zaszczepionym dzieciom, szczepionkami z żywymi wirusami powinno się pozwolić przebywać w szkole.
* Wszystkie niezaszczepione dzieci z definicji są chore i są  niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami.
* Wszystkim niezaszczepionym dzieciom powinno się zakazać wstępu do szkół, ponieważ są szczególnie niebezpieczne w dni powszednie od 8:00 do 15:00.
* Wszyscy antyszczepionkowcy są przeciw nauce.
* Wszyscy antyszczepionkowcy to zabójcy dzieci.
* Wszyscy antyszczepionkowcy powinni stracić prawo do opieki nad swoimi dziećmi.
* Wszyscy antyszczepionkowcy  powinni zostać poddani kwarantannie, wsadzeni do więzienia lub powieszeni.
* Kiedy ktoś umiera z powodu choroby to niezaszczepieni ludzie powinni zostać oskarżeni o usiłowanie morderstwa i skazani.

 

* Proszczepionkowcy są ludźmi logicznymi, pro-naukowymi oraz wolnymi od uprzedzeń.
* Proszczepionkowcy tolerują różne poglądy i w ogóle to troskliwi oraz pełni współczucia ludzie.

 

Brett Wilcox

Źródło: Pro Vax Manifesto

 

Zobacz na: Jak poprawnie nienawidzić antyszczepionkowców – poradnik
Kim są antyszczepionkowcy i co takiego mają w głowach?
Popularne teksty papugowane przez proszczepionkowych ignorantów.
Fanatyk zdrowego trybu życia a jednocześnie ignorant w sprawie szczepień.
Czy Twoje dziecko cierpi na niedobór odporności?

 

Desperacja sięga zenitu? Na zasadzie: „jeśli nie możesz ich pokonać – dołącz do nich”, pojawił się genialny pomysł na „Naturalne podejście do poboru szczepień” :/ Po tym widać, że ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią. Śmiechu warte. Ale kasa płynie z dotacji, więc udają, że coś mądrego wymyślili.

Uwaga: Szczepienie przypomina medycynę naturalną.

To jeden z pomysłów, które naukowcy z University of Technology chcą wykorzystać, aby trafić do niezdecydowanych rodziców w próbie przekonania ich do szczepienia swoich dzieci. Dr Jon Wardle, starszy wykładowca zajmujący się zdrowiem publicznym w UTS, otrzymał dotacje od Narodowej Rady Zdrowia i Badań Medycznych, aby opracować strategie ulepszania informacji dla rodziców, którzy mają wątpliwości wobec szczepień.
„Biorąc pod uwagę szczepienie, to mowa o niskiej dawce w celach prewencyjnych, która pobudza system odpornościowy własnego ciała, więc z definicji dotyczy medycyny naturalnej”, powiedział dr Wardle.

„Nieugięci antyszczepionkowi rodzice wykonali dobrą robotę w wywieraniu wpływu na niezdecydowanych rodziców wypełniając Internet dezinformacją.”

Naukowcy mają nadzieję, że uda im się opracować program, którego celem będzie „rozwiewanie mitów” i pomoc dla lekarzy w bardziej efektywnej komunikacji z wahającymi się rodzicami.

„Chcemy również opracować naturalny przewodnik do szczepień; chcemy trafić do rodziców z ideą, że można szczepić będąc naturalnym rodzicem,” – powiedział dr Wardle.

Desperacja sięga zenitu - dr Wardle

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 1. Wersja z 1904 roku. Fragment z książki „O krzyczącej niedorzeczności i strasznej szkodliwości szczepienia ospy” autorstwa Wincentego Pixa

  4. Teorya zwolenników szczepienia nie naukowa lecz znachorska, błędna, zmienna i dziwaczna.

  a) Ospa, powiadają, jest chorobą najstraszniejszą i nieuleczalną, bo skutecznego lekarstwa na nią nie mamy; jedynie szczepienie ospy chroni ludzi od niej.

  Odpowiadamy na to: Wszystko to nieprawda; bo jak zauważyli uczeni np. Nawarre (p. str. 62-63), pułkownik Spohr, dr. Forster, Gerling, Ressel, Czarnowski, dr. med. Berthelen, dr. med. Cr u well, dr. m. Fehlauer itd. ospa jest z pośród chorób wysypkowych najłagodniejszą i rzadziej ludzi napada niż szkarlatyna, odra, dyfterya, tyfus, i łatwo się leczy, jeżeli zabiegi około niej są rozumne i stosowne; szczepienie zaś ani jej zapobiega ani ją leczy.

  b) W dawnych czasach grasowała i tysiące ludzi zabierała ospa, bo jej nie szczepiono.

  Odpowiadamy: Grasowała, bo były przyczyny do tego: niechlujstwo, nędza i nieporadność ludzkaj zwłaszcza wielka nieumiejętność lekarzy, którzy ją swojemi wymysłami niedorzecznemi robili niebezpieczną*; ale była zwykle tylko dziecięcą chorobą, i gdzie ją zostawiono samej sobie, lub ją leczono rozsądnie, kończyła się wyzdrowieniem; natomiast mieliśmy straszną epidemię 1870/4 pomimo gorliwego szczepienia.

  *) R. Gerling. Blattern, 9 Dort.. Prof. dr. Forster Poeken 28. Do leczenia ospy służyły i zgubne skutki miały środki następujące, przez powagi doktorskie zachwalane: antymon, chinina, odurzające leki, żywe śrebro we wszelkich postaciach, opium, saletra, kalomel, jod, limoniada z kwasem siarczanym, kwas solny, magnezya, tynktura z tojadu, wodnik chloradu, węglan żelazawy, puszczenie krwi, proszki na przeczyszczenie i womity, plastry i wizykatorye, kollodium, piekielny kamień, kwas karbolowy itd; różne smarowidła i obrzydliwości, któremi chorych dręczono i gubiono w zaślepieniu lekarskiem. Dr. Freind opisuje te dziwactwa (1720 r.) Najprzód narzynano żyły dla upuszczenia krwi, potem dawano na wymioty, stawiano bańki, golono włosy na głowie, i przykładano pryszczydło (plaster ściągający) na głowie, karku, ramionach, nogach i rękach; znów akrew puszczano z pod języka i za uszami, powodowano silne przeczyszenia aż do omdlenia. Obok tego dawano choremu likwory ostre, odurzające, narkotniki, alexipharmaka, kordiaka, haustus penegyrikus, bolum stiptikum, rabarbarum ugotowane z psim łajnem białem (sic). — Inni historycy dodają, że zamykano szczelnie okna i drzwi, aby do izby chorego nie puścić świeżego powietrza, kładziono na chorego ciężkie nakrycia, aby się wypocił, palono dużo w piecu i zabraniano choremu picia wody, o którą prosił. Chorzy przy takiem traktowaniu ginęli jak muchy, a jeżeli który został przy życiu, to był kaleką, z dziubami na twarzy jak straszydło jakie, z utratą słuchu, wzroku lub władzy w swych członkach. Dlatego lękano się ospy więcej jak śmierci.

  c) Szczepienie ospy opiera się na doświadczeniu ludu, że ospa raz tylko w życiu napada, i to każdego człowieka; chodzi tylko o to, aby ją złagodzić, co się stanie przez szczepienie krowianki. Wszystko nieprawda! bo są ludzie, którzy się zestarzeli a ospy nie mieli, inni mieli ją 2 — 3 — 4 razy i częściej; szczepienie zaś robi ją gwałtowniejszą, jak pisze wasz zwolennik, obrońca szczepienia, prof. Kusmaul.

  d) Nieszczepieni są niebezpieczeństwem dla szczepionych, i dlatego mieliśmy epidemię r. 1870/3, że dla braku przymusu szczepniczego nagromadziło się dużo nieszczepionych, a od nich zarazili się szczepieni, podobnie jak gmach ogniotrwały zwykłemu pożarowi się oprze, ale ulegnie, gdy zewsząd na niego płomienie buchają.

  Bajka wierutna, gdyż przymus do szczepienia był przed tą epidemią we wielu krajach, w innych dobrowolnie dawał się szczepić lud przez lekarzy i rządowe organa zbałamucony; wreszcie jakżeby mogli nieszczepieni być niebezpiecznymi dla szczepionych, mających rzekomą ochronę? owszem, przeciwnie się dzieje, bo od szczepionych rozchodzi się zarażenie ospy na domowników i sąsiadów czy oni szczepieni czy nieszczepieni.

  e) Mniej umiera na ospę szczepionych aniżeli nieszczepionych.

  Twierdzenie to niedorzeczne; bo szczepienie ma chronić od choroby ospowej a nie od śmierci, która zależy między wielu przyczynami także od sposobu leczenia; szczepienie zaś nie daje zdrowia i siły, lecz raczej osłabia człowieka, i zatruwa jego żywotne soki.

  f) Szczepienie teraz nic nie szkodzi, bo się szczepi nie z ramienia na ramię, ale tylko limfą cielęcą, czystą i dobrą; w niej niema bakteryj (drobniutkich grzybków pleśni lub robaczków okiem niewidzialnych) dla człowieka szkodliwych.

  A więc przyznajecie, panowie! że dawniej szczepienie było szkodliwem, bo się zarażały dzieci jedne od drugich, wasi poprzednicy zaś, albo i wy sami, wychwalaliście szczepienie limfą humanizowaną, jak teraz wychwalacie limfę cielęcą; my zaś potępiamy jedno i drugie; bo i limfa cielęca, jak wykazali uczeni, zawiera w sobie szkodliwe zarazki chorobotwórcze, gdyż jest zebraną z cielęcia na ospę wszczepioną chorującego i mającego swoje ukryte zarazki chorób zwie¬rzęcych, które się przenoszą wraz z ludzkiemi na dzieci szczepione.

  g) Szczepienie jest naukowo uzasadnione.

  Tem fałszywem twierdzeniem ujął sobie łatwowiernych posłów 1874 r. lekarz Thilenius; ale nie tylko my, lecz także właśni jego koledzy z fachu, zwolennicy szczepienia, dr. med. Wirchow, dr. med. Stein, dr. med. Flincer, dr. med. Bóing itd. zadają kłam jego słowom, albowiem w żadnem naukowem dziele, na żadnem zgromadzeniu lekarskiem, nie było mowy o naukowem uzasadnieniu szczepienia; zresztą sam Thilenius zrobił do swej mowy poprawkę, gdy wynurzył się z nadzieją, że szczepienie udowodni się jako pożyteczne, gdy po zaprowadzeniu szczepniczej ustawy będzie się mieć statystykę dostateczną itd. dowodem w końcu tego braku zasad tj. dowodów naukowych na teoryę szczepniczą są premije na ten cel ogłoszone a dotąd przez żadnego uczonego nie podniesione.

  h) Nie żądajcie, Panowie! od nas medyków (pisze dr. med. Griinn do p. Wilh. Ressla red. Impfg.) naukowego wyjaśnienia, dlaczego szczepienie chroni od ospy, bo i wasz dr. med. Laab leczy ze skutkiem różne choroby za pomocą elektryczności, a wyjaśnić nie potrafi, dla czego tak się dzieje.

  Odpowiada mu na to p. redaktor Ressel: Twierdzenie twierdzeniu nie równe, bo to tylko ma swoję wagę i znaczenie, co się poprze dowodami z rozumu, doświadczenia i nauki. Gdy bowiem za twierdzeniem dr. Laaba o skutecznej sile elektrycznej przemawiają fakty brane z doświadczenia, to przeciwnie szczepienie potępiają fakty smutnego doświadczenia, i wołają głośno do Boga o pomstę za karygodną operacyę szczepniczą; również rozum i nauka są przeciwko szczepieniu, ale nie są przeciwko elektryczności.

  i) Szczepienie nie wyszło pierwotnie z nauki medycznej ale z doświadczenia wielu starożytnych narodów, które robiły baczne spostrzeżenia w przyrodzie, medycyna zaś zastosowała to do swej praktyki dla dobra ludu.

  Nie wychodzi to na honor pp. medyków, że się powołują na rzekome doświadczenie i baśnie ciemnych i barbarzyńskich narodów, nasze zaś doświadczenie za nic mają, chociaż sami, gdyby chcieli, takie same doświadczenia robić i nam słuszność przyznać mogą i powinni. A może w głębi duszy tak samo jak my są przeświadczeni, że szczepienie nic nie warte i szkodliwe, ale dla pewnych względów inaczej się mówi.

  k) Jeżeliby prosty ludzki rozum miał roztrzygać o szczepieniu, to na coż by się przydała umiejętność medyczna, obstająca za szczepieniem? pyta się dr. med. Endemann.

  Odpowiada mu p. Wilhelm Ressel: Umiejętność bez zdrowego rozumu jest fałszywą umiejętnością, błędnym ognikiem na bezdroża prowadzącym; cożby to była za umiejętność, gdyby była nierozumną?! blichtrem i blagą, prostem guślarstwem byłaby ku szkodzie bliźniego i własnej hańbie; i takiem też jest szczepienie, bo się sprzeciwia prawom przyrody i doświadczeniu rzeczywistemu, rozumnie zrobionemu.

  l) Cała nowożytna medycyna uznała szczepienie za fundamentalne zarządzenie profilaktyczne dla powszechnego dobra i za najwspanialszy podarunek genialnego Jennera.

  Puste to słowa i nic więcej. Szczepienie z hygieną i dobrem ludu jest niezgodne, a Jenner był pospolitym oszustem, jak go nazwał współczesny medyk angielski dr. Rowley (p. str. 30)

  m)  Większość lekarzy jest za szczepieniem, a niewielu przeciwko niemu; historya świadczy, że zawsze były jednostki wyrodne, które sprzeciwiały się uznanym powszechnie prawdom i sprowadzały nieszczęście na naród.

  Takiemi jednakże jednostkami nieszczęsnemi byli w sprawie religijnej pierwsi schyzmatycy i herezyarchowie: Focyusz, Luter, Kalwin, Henryk VIII król angielski, itd. a następnie w ślad za złem moralnem i duchowem przyszło zło materyalno-lekarskie, tj. w sprawie naszej żona posła angielskiego w Konstantynopolu Montague z swym lekarzem dr. Maitlandem, która wprowadziła do Anglii szczepienie ludzkiej ospy, i Jenner ze swymi zwolennikami, który narzucił ludziom szczepienie krowianki; byli potem tacy, którzy zaprowadzili szczepienie krów i cieląt na tumanienie i degeneracyę narodów. Ci to byli nieszczęściem dla bliźnich swoich. A co się tyczy większości, to rzadko kiedy po jej stronie jest prawda, częściej bywa łatwowierność, płochość, błąd, przesąd i zabobon; nauka, pisze dr. med. Józef Drzewiecki, to nie parlament, gdzie się decydują sprawy większością głosów; ale słuszność mają ci, za którymi przemawiają argumenty, fakty i prawa przyrody; mała liczba, zauważył dr. Mayntzer, posiadających prawdę stanie się z czasem większością, skoro tylko rozjaśni się w ludzkich głowach.

  Przeciwnikami szczepienia są już to nieliczni lekarze wykolejeni ze swego fachu medycznego, już to homeopaci i tak zwani lekarze naturalni, zostający w przeciwieństwie do medycyny państwowej, już to wreszcie laicy nie znający się na rzeczy, którą potępiają; ci wszyscy nie zasługują na wiarę, gdy występują przeciwko szczepieniu, które jest dobroczynną instytucyą rządową.

  Owszem, winniśmy im pełne zaufanie, wysoki szacunek i szczerą wdzięczność, iż bezinteresownie i śmiało zwalczają szkodliwy zabobon, narażając się na wasze, panowie szczepiciele! zjadliwe dokuczenia i prześladowania. Nie dla dziecinnej zabawki ani płochego sprzeciwiania się zwalczają szczepienie, ale z mocnego przekonania o niedorzeczności i szkodliwości tej operacyi haniebnej. Lekarze dyplomowani, jak dr. Nittinger, dr. Lutze, dr. Bilfinger, dr. Berthelen, itd. poznali się na niedostateczności medycyny i wzbogacili swoję wiedzę skuteczniejszą i rozumniejszą metodą leczenia, a potępiając szczepienie ocalają honor stanu lekarskiego. Homeopaci i lekarze naturalni lepszemi niż wy, panowie doktorowie medycyny szkolnej i państwowej, skutkami leczenia chorych pochlubić się mogą a występują przeciwko szczepieniu z dowodami wziętemi z nauki, rozumu i doświadczenia, gdy wy wojujecie tylko urojeniami, swem błędnem przekonaniem, czczemi frazesami, złudnemi fortelami i statystyką fałszywą. A co się tyczy laików (nielekarzy), to ci z wielu względów mają prawo wypowiedzieć swoje zdanie o szczepieniu; posiadają należyte wykształcenie, zasięgają rady swych przyjaciół lekarzy, czytają ich pisma w sprawie szczepniczej i mogą trafniej sądzić o szczepieniu, niż doktorzy medycyny, którzy na uniwersytecie nic prawie więcej nie słyszeli, jak: szczepienie ospy wynalazł Jenner, szczepienie jest pożyteczne, chroni od ospy a nic nie szkodzi, największa to zdobycz naukowa i tryumf medycyny; te frazesy pochwalne powtarza się za p. profesorem bezmyślnie a nie uznaje się za potrzebne oddawać się studyom nad tym przedmiotem i sądzić o nim samodzielnie; rodzice zaś i przyjaciele ludzkości, widząc nieszczęsne skutki szczepienia dzieci, obojętnymi na to być nie mogą i badają rzecz, która nie ze wszystkiem do medycyny należy, i wielkich studyów niepotrzebuje, aby ją poznać, zrozumieć i potępić można; jest to kwestya także socyalna, jurydyczna i moralno-religijna, którą każdy światły umysł pojąć i osądzić podoła. — Wiele innych złudnych i niedorzecznych twierdzeń, któremi zwolennicy szczepienia łatwowiernych tumanią, pominąć musimy dla braku czasu i miejsca; w danym razie odeprze je sam zdrowy rozsądek.