Zarazkowa teoria Pasteura vs Komórkowa teoria Béchampa

Zarazkowa teoria PasteuraKomórkowa teoria Béchampa
PasteurBéchamp
1. Choroba powstaje z powodu mikroorganizmów na zewnątrz ciała.Choroba powstaje z powodu mikroorganizmów w komórkach organizmu.
2. Na ogół powinniśmy się bronić przez mikroorganizmami.Te wewnątrzkomórkowe mikroorganizmy normalnie funkcjonują, aby budować
i wspierać procesy metaboliczne organizmu.
3. Działanie mikroorganizmów
jest stałe.
Funkcjonowanie tych mikroorganizmów zmienia się,
aby wspierać kataboliczne (rozpadowe) procesy organizmu gospodarza, gdy organizm umiera lub jest ranny mechaniczne lub chemiczne.
4. Kształty i kolory mikroorganizmów są stałeMikroorganizmy zmieniają swój kształt i kolory, aby odzwierciedlić medium [podłoże].
5. Każda choroba jest związana
z konkretnym mikroorganizmem.
Każda choroba związana jest
z konkretnymi warunkami.
6. Mikroorganizmy są głównymi czynnikami powodującymi chorobę.Mikroorganizmy stają się "patogenne" gdy zdrowie organizmu gospodarza ulega pogorszeniu.
W związku z tym, stan organizmu gospodarza jest głównym czynnikiem sprawczym przyczyniającym się do choroby.
7. Choroba może "zaatakować" kogokolwiek.Choroba powstaje przez niezdrowe warunki.
8. Aby zapobiec chorobie musimy "budować obronę".Aby zapobiec chorobie musimy tworzyć zdrowie.

Źródło: http://www.whale.to/v/germ.htm

 

„Istnieje tylko jeden powód choroby – trująca toksemia, która powstaje w organizmie poprzez złe nawyki życiowe i niesprawny proces wydalania.” -Arbuthnot Lane M.D.

 

Zarazkowa teoria Pasteura vs Komórkowa teoria Béchampa

 

%d bloggers like this: